Agenda

Onder voorbehoud, verdere informatie via facebook, e-mail of
telefoon 06-511178748.

Datum Plaats
11 juli 2018 Nunspeet
Optreden met Adriaan Stoet, viool en Harold Kooij, piano
Driestwegkerk, Driestweg
20.00 uur

03 november 2018 Hardenberg
Chr. Oratoriumvereniging Zanglust o.l.v. Wolfried Kaper, F. Mendelssohn, Paulus
Kandelaarkerk
19.30 uur

1 2