Agenda

Onder voorbehoud, verdere informatie via facebook, e-mail of
telefoon 06-51117848.

Datum Plaats
26 januari 2019 Wapenveld

concert met het Urker Mannen Kwartet
o.l.v. Gerwin van der Plaats
Geref. kerk
20.00 uur


31 januari 2019 Hattem

Oranjeconcert met Vocaal Ensemble Cantabile o.l.v.
Hans Tijssen o.a. J. Rutter
Andreas- of Grote kerk
20.00 uur


02 februari 2019 Hattem

optreden t.g.v. voltooïng restauratie
kap van Grote- of Andreaskerk
met Hattemse Cantorij o.l.v. Harm
Jansen en het Constantijn Huygens
Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Tijssen
en spreker Prof. D.J. de Vries
20.00 uur


25 mei 2019 Zwolle

concert 4de Symphonie Mahler
met het Hanze Orkest i.s.m.
Theater Initiatief Zwolle (TIZ)
Theater de Spiegel
20.00 uur


31 augustus 2019 Lemelerveld

Duo Bijzonder Top, met Gerwin
van der Plaats
W. H. Zwart Hal
20.00 uur


06 oktober 2019 Delden

concert het Adriaan Stoet viool en Harold Kooij piano
Oude Blasiuskerk
20.00 uur


17 november 2019 Zwolle

liedrecital met Ton Lans piano en Trea van der Cingel toelichting
De Hoofdhof
Kerkweg 26
15.00 uur

 


30 november 2019 Slootdorp

concert met het Urker Mannen Kwartet
o.l.v. Gerwin van der Plaats
Geref. kerk
19.30 uur